historiek


Mei 2012!!!
Start van een nieuwe bowlingclub. BC REBORN ziet het levenslicht.
Een weliswaar kleine, maar hechte groep vrienden die tot dan toe bij een andere club waren aangesloten, begonnen heel bescheiden met een nieuwe club: BC REBORN.
Van bij de start werd afgesproken dat alles binnen de club in een kameraadschappelijke sfeer zou doorgaan, en dat alles bespreekbaar moest zijn. M.a.w. iedereen binnen de club was evenwaardig en alles werd besproken tussen pot en pint.
Met Anglo bowling als thuisbasis begonnen we het seizoen 2012-2013 in 3
e klasse van de BBSF.

Zoals reeds aangehaald waren de doelstellingen en middelen beperkt. Niet degraderen zou al een goed resultaat zijn. En daarin zijn we dan ook geslaagd.
Tijdens de volgende seizoenen werden we respectievelijk 9
e, 6e en 10e.

Vanaf het seizoen 2013/2014 traden we ook aan in de competitie Interteams Veteranen waarin we telkens in de middenmoot eindigden.

Enkele maanden voor het einde van het seizoen 2015/2016 werd duidelijk dat er voor het komende seizoen een aantal zaken zouden veranderen.
Een groot aantal spelers van Wuitens en nog enkele spelers van anders clubs kwamen de rangen vervoegen.
Een grote club vereist ook een andere aanpak en een aangepaste structuur. Binnen een club met 30 leden is het nodig dat alles goed wordt geregeld, moeten er duidelijke afspraken worden gemaakt, maar dienen er zeker en vast nieuwe bronnen van inkomsten te worden gezocht.
Het bestuur werd herschikt en samengesteld uit leden van het vroegere Reborn en uit de groep nieuwkomers.
En net zoals bij de oprichting in 2012 was er ook nu een groot enthousiasme en een goede wil om er iets moois van te maken. En deze positieve instelling was reeds goed merkbaar bij de eerste contacten, want direct werden een aantal voorstellen gelanceerd om extra sponsors en extra inkomsten te zoeken.

Maar zoals altijd, met alleen goede voorstellen en intenties komt men niet ver. Iedereen besefte dat er serieuze inspanningen dienden geleverd te worden om te slagen in het opzet; temeer daar er beslist met 3 ploegen aan te treden.
Dit alles resulteerde in een, op korte termijn ineengestoken, spaghettiavond waarvoor een 200 personen inschreven. Dus een groot succes!

Voor het seizoen 2016/2017 schreven we dan ook in met 3 ploegen en een ploeg Interteams Veteranen.

Bij BC Reborn kunnen ook mensen aansluiten die uitsluitend liga wensen te spelen. Ondertussen hebben we zo al 4 personen.

BIJ BC REBORN IS IEDEREEN WELKOM. KOM GERUST EENS KIJKEN OP MAANDAGAVOND OF NEEM CONTACT MET IEMAND VAN HET BESTUUR.